Tervetuloa!

0 tuotetta.

Asiakaspalvelu: p. 0456 391 396 | 040 593 3131

Kilpailun säännöt

Koira harrastuksissa -valokuvakilpailun säännöt:

1. Kilpailun järjestäjänä toimii Koirakoulu Visio 

2. Kilpailuun voi osallistua jakamalla Koirakoulu Vision Facebook-sivulta löytyvän kilpailujulkaisun kommenttikentässä.

3. Osallistujalla tulee olla täydet oikeudet kuviin, joilla hän osallistuu kilpailuun. Osallistua voi maksimissaan viidellä kuvalla. Osallistuja vastaa myös siitä, että osallistumistyö ei ole Suomen lainsäädännön vastainen eikä loukkaa kolmannen osapuolen omistusoikeuksia, patentti-, tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia, eikä ole loukkaava, epäsiveellinen tai hyvien tapojen vastainen. Kilpailun järjestäjä ei vastaa kilpailuun osallistuvien töiden alkuperästä tai mahdollisista immateriaalioikeuksien loukkauksista. Osallistuja sitoutuu puolustamaan järjestäjää työtään koskevilta kolmansien osapuolten vaatimuksilta siten, että hankkeeseen osallistumisesta tai siihen liittyvän materiaalin käytöstä ei aiheudu järjestäjälle mitään oikeudenkäynti- tai muitakaan kuluja, vahingonkorvausvelvoitteita tai muuta vahinkoa tai vastuuta kolmansia osapuolia kohtaan.

4. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Alle 18-vuotias tarvitsee osallistumiseen vanhempien luvan. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole Vision henkilökunnalla ja heidän perheenjäsenillään.

5. Kilpailu on voimassa 14.7.-31.8.2017 asti. Vision kouluttajista koostuva raati valitsee kisaan osallistuneista ehdokkaista yhden voittajan. Toisen luentopaketin voittaa eniten tykkäyksiä saanut kuva. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita osallistumisia ei hyväksytä kilpailuun. Kilpailun järjestäjä ei vastaa mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista (esimerkiksi katkoksista) kilpailuun osallistumisen yhteydessä.

6. Palkintoa tai osaa siitä ei voi vaihtaa tai muuttaa rahaksi.

7. Järjestäjä ilmoittaa voitosta voittajille Facebookin kautta syyskuun alussa. Jos voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa tiedoksi antamisesta, palkintoa ei toimiteta.

8. Osallistumalla kilpailuun osanottajat myöntävät kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista heidän nimensä Vision markkinointikanavissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. 

9. Järjestäjä voi ilman erillistä suostumusta julkaista osallistumiskuvia asiaankuuluvilla tekijänoikeusmerkinnöillä sosiaalisen median kanavissa ja nettisivulla myös markkinointitarkoituksissa.

10. Järjestäjä maksaa lakisääteiset kilpailuverot.

11. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä kilpailusta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden voidaan epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin.

12. Arvonta ei ole Facebookin tai vastaavan median sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin tai vastaavaan mediaan. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan järjestäjän käyttöön, ei Facebookin tai vastaavan median. Järjestäjä ei anna tietoja tai kuvia eteenpäin kolmannelle osapuolelle.